Köpvillkor | BiljettShop.se Hoppa till innehållet

Köpvillkor

BiljettShop.se är ett företag som säljer evenemangsbiljetter både i första hand* och i andra hand. Det står alltid ett annat namn på andrahandsbiljetterna och alla biljetter är opersonliga i Sverige, så det tryckta namnet saknar betydelse.

Vi är inget ombud för arenan och därmed inte ansvariga för evenemangets genomförande, presentation, kvalitet eller innehåll. * Se våra förstahandsevenemang.

Köpet är genomfört när full betalning är erlagd eller att köp via faktura är godkänt. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

 • Vid beställning av större antal biljetter får ni sitta ihop i mån av plats. Ni kan komma delas upp om 2 eller 3 osv - men ingen behöver sitta själv!
 • Leverans av biljetter sker senast samma vecka som evenemanget är.
 • Vid leveranssätt e-post åligger det kunden att ange en e-postaddress som kan ta emot en biljettfil på upp till 10MB. Kontrollera din e-post att du verkligen fått orderbekräftelse samt biljetter i god tid innan evenemanget. 
 • Falska beställningar och annat missbruk av BiljettShop.se beivras. OBS! Alla ip-nummer loggas.
 • Vid biljettköp hos BiljettShop.se samtycker du med hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).
 

Vid försäljning av förstahandsbiljetter hos BiljettShop.se inkluderas dessa påslag i biljettpriset: 1-100 kr/st=10 kr, 101-400 kr/st=20 kr, 401-700 kr/st=30 kr, 701 kr/st och högre=40 kr

Det är kundens uppgift att kontrollera att evenemanget inte har blivit inställt eller att ändringar av tid och datum har gjorts.

Vid förstahandsåterlösen: Vid inställda eller flyttade evenemang var god skicka ett e-postmeddelande till info@biljettshop.se med ordernummer samt kontonummer(för återlösen). Vid eventuell återlösen återbetalas ett belopp som sätts av arrangören, dock ej service- och distributionsavgifter.

Vid andrahandsåterlösen: Vid inställda eller flyttade evenemang var god skicka ett e-postmeddelande till info@biljettshop.se med ordernummer samt kontonummer(för återlösen). Vid eventuell återlösen återbetalas priset som är tryckt* på biljetten av arenan/arrangören, dock ej service- och distributionsavgifter.

* Tryckt pris för andrahandsbiljetter hittar ni här.

GDPR/PuL

BiljettShop Sverige AB samlar in personuppgifter för att kunna fullfölja åtagandet att leverera beställningar till berörd person. Vi lämnar inte ut information till tredje part och vid dataintrång kontaktar vi den nationella tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. Personuppgifterna som vi samlar in består av personnummer (vid fakturabetalning), adress, e-postadress, telefonnummer och IP-adress. Vid intresseanmälan och vid beställning kan kunden samtycka till att e-postadressen läggs till i ett register för nyhetsbrev från BiljettShop Sverige AB. Personer har alltid rätten att ta del av, ta bort och rätta insamlade uppgifter. Läs mer.

Fakturabetalning

BiljettShop.se samarbetar med två fakturapartners. Var god läs igenom bådas köpvillkor innan ni beställer mot faktura.

Om du väljer att betala via faktura

 • Väljer Du att betala med faktura så tillkommer en avgift på 5%. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas tillsammans med försändelsen. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att skickas med i försändelsen.
 • Vid försenad betalning skickar AfterPay en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Ni debiteras även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer.
 • AfterPay kommer att behandla beställarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter kommer att insamlas och behandlas i syfte att slutföra den aktuella beställningen, identifiera beställaren, genomföra kreditkontroll samt för statistiska syften. Genom att välja betalning genom AfterPay ger beställaren AfterPay rätt att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll.
 • BiljettShop reserverar sig rätten att neka köp eller leverans och ompröva köparens kreditvärdighet.

Om du väljer att betala via delbetalning

 • Genom AfterPay ges du möjlighet att dela upp din betalning. Vid ett köp om minst 200 SEK kommer du att bli erbjuden att ansöka om att dela upp betalningen på www.myafterpay.se.
 • Det finns två alternativ för att dela upp betalningen.
 • Ett alternativ är att starta ett AfterPay konto där du själv bestämmer varje månad hur mycket du vill betala. Det finns ett minimumbelopp som baseras på det totala kvarstående beloppet på kontot. Det beloppet framgår av kontoavin och på myafterpay.se.
 • Det andra alternativet är att starta en delbetalningsplan. Då bestämmer du hur många månader du vill dela upp betalningen på. Du kan välja mellan att betala på 3, 6, 12, 24 eller 36 månader (med reservation att varje delbetalningsbelopp inte understiger 50 kr). Det totala beloppet delas upp på de antal månader du väljer att betala och blir därmed detsamma varje månad.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta om 1,63% på månadsbasis från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande 60 kr samt en förseningsavgift om 80 kr.
 • AfterPay kommer att behandla beställarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter kommer att insamlas och behandlas i syfte att slutföra den aktuella beställningen, identifiera beställaren, genomföra kreditkontroll samt för statistiska syften. Genom att välja betalning genom AfterPay ger beställaren AfterPay rätt att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll.
 • För att starta delbetalning genom konto eller delbetalning behöver du göra en ansökan om kredit samt godkänna kontovillkoren. Detta gör du på www.myafterpay.se.
 • För information om nekande till kredit eller om du anser att du blivit felaktigt nekad, ring AfterPay.
 • Effektiv ränta konto - Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och delar upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 28,72 %. Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 435 kr.
 • Effektiv ränta delbetalning - Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och väljer att dela upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 21,85 % Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 090 kr.
 • BiljettShop reserverar sig rätten att neka köp eller leverans och ompröva köparens kreditvärdighet.

Afterpays delbetalningsvillkor:

Klarnas villkor

 • Delbetalning
BiljettShop.se reserverar sig mot felskrivningar och tekniska problem som kan uppstå på www.biljettshop.se.
Det är viktigt att du har läst igenom och godkänt BiljettShop.se:s köpvillkor före biljettköp hos BiljettShop.se!