Hoppa till innehållet

GDPR och dina personuppgifter

De personuppgifter du anger vid biljettköp kommer att lagras elektroniskt i vårt dataregister. Att samtycka till detta innebär att vi på BiljettShop.se har ditt godkännande till detta, något som GDPR kräver. Ni har rätt att ta del av de uppgifter som finns lagrade om Er och ni har även rätt att ändra eller ta bort uppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att fullfölja ett ingått avtal. BiljettShop följer svensk lagstiftning och har ett dataskyddsombud samt rutiner att kontakta berörd nationell myndighet inom 72 timmar vid dataintrång eller om personuppgifter har kommit på villovägar. BiljettShop har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med alla sina betalväxlar och vi vidarebefordrar enbart det som krävs av respektive betalsätt. Dina personuppgifter säljs eller lämnas aldrig ut till tredje part i övriga fall. Vi är måna om dina personuppgifter.

Syfte Vad sparas Tid
Beställning av biljetter Personnummer, namn, adress, mobilnummer, e-postadress samt ip-adress. Enligt bokföringslagen i 7 år sedan avmaskeras beställningarna.
Anmälan till nyhetsbrev E-postadress Så länge som kunden prenumererar på nyhetsbrevet.
Intresseanmälan E-postadress och mobilnummer Tills evenemanget är klart.
E-post E-postadress samt all information som finns med i mejlet. Tas bort omedelbart om det inte gäller bestridande/bedrägeri eller avbokning, då sparas kommunikation i 7 år tillsammans med bokföringen.

Köpvillkor

BiljettShop.se är ett företag som säljer evenemangsbiljetter både i första hand* och i andra hand. Det står alltid ett annat namn på andrahandsbiljetterna och alla biljetter är opersonliga i Sverige, så det tryckta namnet saknar betydelse.

Vi är inget ombud för arenan och därmed inte ansvariga för evenemangets genomförande, presentation, kvalitet eller innehåll. * Se våra förstahandsevenemang.

Köpet är genomfört när full betalning är erlagd eller att köp via faktura är godkänt. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

 • Vid beställning av större antal biljetter får ni sitta ihop i mån av plats. Ni kan komma delas upp om 2 eller 3 osv - men ingen behöver sitta själv!
 • Leverans av biljetter sker senast samma vecka som evenemanget är.
 • Vid leveranssätt e-post åligger det kunden att ange en e-postaddress som kan ta emot en biljettfil på upp till 10MB. Kontrollera din e-post att du verkligen fått orderbekräftelse samt biljetter i god tid innan evenemanget. 
 • Falska beställningar och annat missbruk av BiljettShop.se beivras. OBS! Alla ip-nummer loggas.

Vid försäljning av förstahandsbiljetter hos BiljettShop.se inkluderas en serviceavgift i priset.

Återlösen

Det är kundens uppgift att kontrollera att evenemanget inte har blivit inställt eller att ändringar av tid och datum har gjorts.

Vid förstahandsåterlösen: Vid inställda eller flyttade evenemang var god skicka ett e-postmeddelande till info@biljettshop.se med ordernummer samt kontonummer(för återlösen). Vid eventuell återlösen återbetalas ett belopp som sätts av arrangören, dock aldrig service- och distributionsavgifter. Går arrangören i konkurs återbetalas enbart det som erhålles från konkursboet.

Vid andrahandsåterlösen: Vid inställda eller flyttade evenemang var god skicka ett e-postmeddelande till info@biljettshop.se med ordernummer samt kontonummer(för återlösen). Vid eventuell återlösen återbetalas priset som är tryckt* på biljetten av arenan/arrangören, dock ej service- och distributionsavgifter. Går arrangören i konkurs återbetalas enbart det som erhålles från konkursboet.

* Tryckt pris för andrahandsbiljetter hittar ni här.

Fakturabetalning

BiljettShop.se samarbetar med Riverty som fakturapartner. Var god och läs igenom deras köpvillkor innan ni beställer mot faktura.

Om du väljer att betala via faktura

 • För information om nekande till kredit eller om du anser att du blivit felaktigt nekad, kontakta Riverty.
 • BiljettShop reserverar sig rätten att neka köp eller leverans och ompröva köparens kreditvärdighet.
 • Fullständiga villkor finns här: https://documents.myafterpay.com/consumer-terms-conditions/sv_se/9084
 • Väljer Du att betala med faktura så tillkommer en avgift på 5%. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas tillsammans med försändelsen. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att skickas med i försändelsen.
 • Vid försenad betalning skickar Riverty en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Ni debiteras även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer.

Delbetalning

 • Genom Riverty ges du möjlighet att dela upp din betalning. Vid ett köp om minst 200 SEK kommer du att bli erbjuden att ansöka om att dela upp betalningen på https://my.riverty.com/sv-se.
 • Det finns två alternativ för att dela upp betalningen.
 • Ett alternativ är att starta ett Riverty konto där du själv bestämmer varje månad hur mycket du vill betala. Det finns ett minimumbelopp som baseras på det totala kvarstående beloppet på kontot. Det beloppet framgår av kontoavin och på https://my.riverty.com/sv-se.
 • Det andra alternativet är att starta en delbetalningsplan. Då bestämmer du hur många månader du vill dela upp betalningen på. Du kan välja mellan att betala på 3, 6, 12, 24 eller 36 månader (med reservation att varje delbetalningsbelopp inte understiger 50 kr). Det totala beloppet delas upp på de antal månader du väljer att betala och blir därmed detsamma varje månad.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta om 1,63% på månadsbasis från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande 60 kr samt en förseningsavgift om 80 kr.
 • För att starta delbetalning genom konto eller delbetalning behöver du göra en ansökan om kredit samt godkänna kontovillkoren. Detta gör du på https://my.riverty.com/sv-se.
 • Effektiv ränta konto - Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och delar upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 28,72 %. Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 435 kr.
 • Effektiv ränta delbetalning - Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och väljer att dela upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 21,85 % Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 090 kr.

Rivertys behandling av personuppgifter.

Vid köp med faktura kommer Riverty behandla din personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. För mer detaljerad information om Rivertys behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se här.

Rivertys delbetalningsvillkor:

BiljettShop.se reserverar sig mot felskrivningar och tekniska problem som kan uppstå på www.biljettshop.se.
Det är viktigt att du har läst igenom och godkänt BiljettShop.se:s köpvillkor före biljettköp hos BiljettShop.se!